Vier benaderingen van conflicten

Bij ieder meningsverschil spelen twee belangen een rol. Enerzijds is er een meningsverschil over de inhoud. U stelt iets voor en uw gesprekspartner wijst dit voorstel af. U kunt dan aan uw eigen standpunt vasthouden, maar u kunt dit ook loslaten ten gunste van de mening van uw gesprekspartner. Anderzijds speelt de verstandhouding tussen u en uw gesprekspartner altijd een rol. U kunt ervoor kiezen deze verstandhouding goed te laten blijven, maar u kunt ook zo reageren dat de verstandhouding onder druk komt te staan. Gegeven deze twee belangendimensies, kunt u op vier verschillende manieren reageren:
1. Opgeven: u beëindigt het gesprek of u gaat over op een
    ander gespreksonderwerp;
2. Opleggen: u tracht uw gesprekspartner van uw standpunt
    te overtuigen met argumenten;
3. Toegeven: terwille van een goede verstandhouding laat u 
    uw eigen standpunt varen;
4. Overleggen: u besteedt eerst aandacht aan de bezwaren
    van uw gesprekspartner tegen uw standpunt, voordat u
    probeert uw gesprekspartner te overtuigen van uw 
    standpunt. Vervolgens onderhandelt u met uw 
    gesprekspartner over een oplossing die voor beide 
    partijen aanvaardbaar is. 

Bij conflicten is het van belang deze drie stappen zeer zorgvuldig te laten verlopen.

Vaak is overleggen de meest vruchtbare strategie, maar er zijn situaties waarin u beter kunt kiezen voor één van de andere strategieën. 

Ga door met: opgeven