Begrip voor onbegrip

Vasthouden aan uw eigen standpunt, maar ook oog hebben voor de positie van de ander lukt alleen wanneer u weerstand opvat als een begrijpelijke reactie op een voorstel dat niet strookt met de behoeften of verwachtingen van uw gesprekspartner. Weerstand geeft aan dat er sprake is van wederzijds onbegrip: onbegrip van uw gesprekspartner voor uw opvatting en onbegrip van uw kant voor zijn standpunt. Om te bereiken dat uw gesprekspartner wil luisteren naar uw standpunt, dient u daarom eerst aandacht te besteden aan zijn bezwaren, voordat u uw eigen standpunt toelicht. Pas daarna kunt u samen trachten een oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Ga door met: op zoek naar het slechte nieuws