Doseren en herhalen

Wanneer u uw standpunt uiteenzet, komt het zeker voor dat uw gesprekspartner u direct wil corrigeren en u dus gaat onderbreken om zijn bezwaren tegen uw visie nogmaals naar voren te brengen. Laat in het begin dergelijke interrupties even toe. U geeft hem daarmee de gelegenheid om nog wat stoom af te blazen en u laat nogmaals blijken dat u bereid bent naar hem te luisteren. Mochten de interrupties blijven voortduren, gebruik dan de metacommunicatie om weer greep te krijgen op het gespreksverloop. Vraag uw gesprekspartner om u de gelegenheid te geven eerst ùw standpunt naar voren te brengen alvorens u samen tot een besluit komt. Doe dit uiteraard op vriendelijke toon en bij voorkeur beginnend met een gevoelsreflectie. 

Na het verkrijgen van deze instemming, is het voor uw gesprekspartner veel moeilijker om u te blijven onderbreken. U kunt hem dan wijzen op de gemaakte afspraak. Bij het presenteren van uw eigen standpunt kunt u verschillende benaderingen hanteren, zoals uw eigen
standpunt versterken door het standpunt van uw gesprekspartner te bekritiseren. Dit zet de verstandhouding enigszins onder druk. Een meer succesvolle vorm van bekritiseren is om uw gesprekspartner uit te dagen zelf zijn bezwaren kritisch te beoordelen. Een andere benadering is om uw eigen standpunt heel geleidelijk, voorzichtig en met het nodige voorbehoud te presenteren. Dit wekt de indruk dat u sterk rekening houdt met uw gesprekspartner, maar daarmee snijdt u zich mogelijk in uw eigen vingers. Uw gesprekspartner kan deze aanpak ervaren als een toegeven van uw kant en hij wordt er niet door gedwongen uw standpunt serieus te overwegen. De verstandhouding blijft weliswaar plezierig, maar uw eigen belang komt in de knel. De meest vruchtbare benadering is om het eigen standpunt duidelijk naar voren te brengen zonder afbreuk te doen aan de bezwaren van uw gesprekspartner. Kenmerkend voor deze assertieve presentatie van het eigen standpunt is dat u uw uitleg op een vriendelijke en rustige manier naar voren brengt, zodat u niet alleen in woorden, maar ook non-verbaal laat merken dat u een redelijk iemand bent waarmee goed valt te praten en die zeker oog (en oor) heeft voor de opvattingen van iemand anders. Past u op dat u zich niet door uw eigen emoties laat meeslepen. Hoe heftiger u uw eigen standpunt presenteert, hoe minder geloofwaardig u overkomt.

Ga door met: praat in de ik-vorm