Praat in de ik-vorm

Door in de ik-vorm te spreken laat u merken dat uw standpunt geen onaantastbaar oordeel betreft, maar dat het ùw standpunt is, dat bespreekbaar is. Door uw standpunt èn uw argumenten concreet en duidelijk voor het voetlicht te brengen, krijgen ze 'handen-en-voeten' en geeft u aan waar uw grenzen liggen. Voor uw gesprekspartner is het dan duidelijk op welke punten hij geen concessies kan verwachten. In een discussie worden vaak de verschillen tussen de standpunten benadrukt. Door deze presentatie
lijkt het alsof het gaat om de keuze voor het ene standpunt òf voor het andere standpunt. Bijvoorbeeld: "U zegt ..., maar u moet er rekening mee houden dat..." Wanneer u deze gebruikelijke òf...òf ... benadering verlaat en kiest voor een èn ... èn .... aanpak of een
'enerzijds...., anderzijds...' benadering, komen de overeenkomsten in beide standpunten meer op de voorgrond en ontstaat er meer onderhandelingsruimte om tot een gezamenlijke oplossing te komen, bijvoorbeeld: "Vanuit uw gezichtspunt begrijp ik dat ù kiest voor....., anderzijds vind ìk het belangrijk dat ..."

Ga door met: niveaus in conflicten