Onderhandelen op niveau

Binnen een conflict verschuift vaak het niveau van de communicatie. Zo zijn er veel mensen die zelf al hebben uitgedacht wat voor hen de beste oplossing is. Zij doen dan niet zozeer een beroep op uw inhoudelijke expertise, maar willen een bepaald onderzoek, een behandeling of een andere vorm van hulp en zien u als iemand, waarvan ze dit kunnen eisen. Om in zo'n situatie het conflict constructief te kunnen oplossen, moet u in de gaten hebben dat het gesprek niet meer alleen gaat over een inhoudelijk probleem (welke oplossing wil de ander), maar ook over een procedureel meningsverschil (hoe gaan we samen met de hulpvraag om) en over een relationele strijd die de ander met u wil uitvechten (wie bepaalt de uitkomst van het gesprek). De conflicten op hoger niveau vormen een 'voorliggend probleem' dat eerst uit de weg moet worden geruimd, voordat weer kan worden gewerkt aan een oplossing voor de eigenlijke hulpvraag. Om zo'n gesprek op hoger niveau in goede banen te leiden, is niet eenvoudig en het kost veel tijd en energie.
Bovendien is succes niet gegarandeerd. Maar als het u lukt om weer greep te krijgen op het gesprek, geeft u dat een grote voldoening èn een basis voor verdere samenwerking met uw 'lastige' gesprekspartner.

Ga door met: diagnostiek in conflicten