3.1.7.1.1 Bouwstenen

De term bouwsteen verwijst naar een of meer eenheden waarmee men een presentatie opbouwt: feiten, inzichten en opvattingen. Om als bouwsteen te functioneren moeten de toehoorders al deze zaken als waar en relevant ervaren. Dat is eenvoudig als het om zakelijke feiten gaat; in andere gevallen focust men als spreker op geloofwaardigheid.

Hoe doe ik dat?
  1. U sluit aan bij een bestaand referentiekader
  2. U verwijst naar de resultaten van wetenschappelijk onderzoek
  3. U maakt gebruik van autoriteiten
  4. U maakt gebruik van erkende inzichten en de algemeen geldende regels en verklaringen over de samenhang tussen verschijnselen
  5. U bent expliciet in uw morele opvattingen en normatieve uitspraken zodat men weet waar u staat (zie ook: ELO-Denkhulp: waarderingsvragen).

Meer weten? Zie Overtuigingskracht