2.7.1.1 Bouwstenen

De term bouwsteen verwijst naar een of meer eenheden waarmee, in dit geval een presentatie, wordt opgebouwd. De feiten, inzichten en opvattingen in een presentatie moeten om als bouwsteen te functioneren, door de toehoorders als waar en correct worden ervaren. Dat is eenvoudig als het om zakelijke feiten gaat; in andere gevallen focust men als spreker op geloofwaardigheid.

Hoe doe ik dat?
  1. U sluit aan bij een bestaand referentiekader
  2. U verwijst naar de resultaten van wetenschappelijk onderzoek
  3. U maakt gebruik van autoriteiten
  4. U maakt correct gebruik van inzichten, de algemeen geldende regels en verklaringen over de samenhang tussen verschijnselen
  5. U bent expliciet in uw hanteert morele opvattingen, uitspraken over hoe de werkelijkheid behoort te zijn, zodat men weet waar u staat (zie ook: ELO-Denkhulp: waarderingsvragen). 

Meer weten? Zie Overtuigingskracht