2.7.1.4.2 Belonen

Ergens inspanning voor moeten leveren, verhoogt doorgaans de waarde van de betreffende activiteit. De beloning van het succes geeft een positieve waarde aan hetgeen men heeft bereikt. Bovendien wil men dat het bereikte resultaat niet opweegt tegen de geleverde inspanning.
 
Hoe doe ik dat? 
  1. U maakt duidelijk dat een besluit of resultaat is bereikt na een uitvoerige afwegingsproces
  2. U geeft de ander het gevoel dat het besluit door hem of haar zelf is genomen of tenminste dooor u samen is genomen
  3. U benoemt expliciet datgene waarover u (al) overeenstemming heeft bereikt. Kritiek op een eenmaal aanvaard standpunt of genomen beslissing gaan we immers liever uit de weg.