3.1.7.1.4.3 Twee kanten

Een medaille heeft altijd twee kanten, of zoals Johan Cruijff het verwoordde: "Elk nadeel heb zijn voordeel". Een besluit dat is genomen na zorgvuldige afweging is minder gevoelig voor kritiek en verandering. Wie zijn gehoor wil overtuigen, kan daarom beter zowel de argumenten vóór als de bezwaren tegen dit standpunt expliciet benoemen.

Hoe doe ik dat?
  1. U laat in uw uitleg zowel de voors als tegens van bepaalde keuzes zien, maar kleedt dit zodanig in dat de voordelen sterker spreken dan de nadelen
  2. U plaatst de belangrijkste argumenten aan het begin en eind in het verhaal en maakt zo gebruik van 'primacy' en 'recency' effect. Ons geheugen onthoudt eerste en laatste punten immers het best
  3. U gebruikt begin en eind van het verhaal om juist dan uw positieve emotionele appèl te plaatsen.

Meer weten? Zie Sympathie