2.7.1.4.4 Humor

Om een boodschap aan de man/vrouw te brengen wordt in de reclame veel gebruik gemaakt van humor. Er zijn diverse redenen te noemen waarom een grappige boodschap meer overtuigingskracht kan hebben, dan een neutrale boodschap. Humor trekt de aandacht, laat de toehoorder beter naar de boodschap luisteren en door de grappige presentatie van de boodschap wordt deze ook beter onthouden. In de reclame gaat het vooral om deze aandachttrekkende functie van humor. Het effect van humor op emotioneel niveau is complex dus dient men humor zorgvuldig in te zetten.

Hoe doe ik dat?
  1. U gebruikt humor vooral om de emotionele weerstanden tegen een bepaalde boodschap te verminderen
  2. U zorgt er voor dat de boodschap zelf over voldoende zeggingskracht beschikt om te worden aanvaard
  3. U hanteert humor als een smeermiddel om de boodschap makkelijker te doen verwerken
  4. U weet dat humor vooral de aantrekkingskracht van de verteller kan verhogen
  5. U beseft echter ook dat het gebruik van humor als belangrijk nadeel heeft dat het effect ervan sterk persoonlijk is. Wat de één uitermate vermakelijk vindt, vindt een ander saai, stom of schokkend. Humor kàn de aanvaarding van een boodschap dus bevorderen, maar kan deze evenzeer verstoren.