3.1.7.1.4.7 Anderen

De mens is een kuddedier en door middel van een appèl op groepsgevoelens kan men als spreker zijn publiek beinvloeden met behulp van sociale druk.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U bent voorzichtig; u beseft dat de kracht van sociale druk heel groot is, zelfs zo groot dat iemand zich aanpast aan het oordeel van anderen, ook al is dat oordeel duidelijk in strijd met zijn eigen inzichten en opvattingen
  2. U wijst de ander erop dat zijn standpunt afwijkt van de opvattingen of het oordeel van anderen die voor hem belangrijk zijn, waartoe uzelf ook behoort
  3. U voorkomt dat de ander het gevoel krijgt dat hem geen enkele keuzemogelijkheid wordt gelaten en dus geen aandacht meer schenkt aan uw standpunt of zich daartegen zelfs gaat afzetten. Men spreekt dan van weerstand
  4. U voorkomt 'group think', het onder druk van mening veranderen inzake belangrijke beslissingen.

Meer weten? Zie Sympathie