3.1.7.1.4.8 Rolmodel

Het voorbeeld dat anderen als rolmodel geven, is belangrijk voor de vorming van oordelen over de meest uiteenlopende zaken. Met name bij kwesties waarover geen oordeel kan worden gevormd op basis van rationele argumenten, bijvoorbeeld over esthetische en sociale normen, maakt men gebruik van sociale vergelijking om tot een oordeel te komen.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U vergelijkt uzelf met een referentiegroep, dat wil zeggen met de groep mensen waar we in voor ons belangrijke opzichten op lijken èn die we aardig vinden en respecteren
  2. U kijkt naar anderen die voor u als rolmodel kunnen dienen en zorgt er voor dat u zelf oook als rolmodel voor anderen optreedt
  3. U erkent dat een bepaald standpunt (of ervaring of gedrag) wordt gedeeld door vergelijkbare personen. U geeft tegelijkertijd aan dat er ook andere opties zijn
  4. U beseft dat u als spreker (en daarmee doorgaans als autoriteit) zelf een belangrijk rolmodel bent.

Meer weten? Zie Sympathie