2.1.5.3.2 Sociale druk

Sociale druk is de invloed van anderen die men binnen een groep ervaart. Soms is sprake van sociale steun, dat wil zeggen dat een verandering van gedrag wordt beloond met de aandacht en waardering van anderen. Omgekeerd kan men het gedrag van anderen als afwijkend in negatieve zin ervaren en trachten dit bij te sturen.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U bent voorzichtig; u beseft dat de kracht van sociale druk heel groot is, zelfs zo groot dat iemand zich aanpast aan het oordeel van anderen, ook al is dat oordeel duidelijk in strijd met zijn eigen inzichten en opvattingen. Zo kan sociale druk leiden tot een negatief oordeel over en afwijzing van een persoon of groep ook al is daar op grond van eigen ervaringen geen enkele reden toe is
  2. U wijst de ander erop dat zijn standpunt afwijkt van de opvattingen of het oordeel van anderen die voor hem belangrijk zijn, waartoe uzelf ook behoort
  3. U voorkomt dat de ander het gevoel krijgt dat hem geen enkele keuzemogelijkheid wordt gelaten en dus geen aandacht meer schenkt aan uw standpunt of zich daartegen zelfs gaat afzetten. Men spreekt dan van weerstand
  4. U voorkomt 'group think', het onder druk van mening veranderen inzake belangrijke beslissingen.