3.1.1.4.3.2 Sociale druk

Sociale druk is de invloed van anderen die men binnen een groep ervaart. Soms is sprake van sociale steun, dat wil zeggen dat een verandering van gedrag wordt beloond met de aandacht en waardering van anderen. Omgekeerd kan men het gedrag van anderen als afwijkend in negatieve zin ervaren en trachten dit bij te sturen.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U beseft dat de kracht van sociale druk heel groot is, zelfs zo groot dat iemand zich aanpast aan het oordeel van anderen, ook al is dat oordeel duidelijk in strijd met zijn eigen inzichten en opvattingen. U bent voorzichtig 
  2. U wijst de ander erop dat zijn standpunt afwijkt van de opvattingen of het oordeel van anderen. U bent congruent
  3. U voorkomt dat de ander het gevoel krijgt dat hem geen enkele keuzemogelijkheid wordt gelaten en dus geen aandacht meer schenkt aan uw standpunt of zich daartegen zelfs gaat afzetten. U voorkomt weerstand
  4. U voorkomt het onder druk van mening veranderen inzake belangrijke beslissingen. U vermijdt 'group think'.
  Meer weten? Zie Cultuur