3.2.2.3 Formulering

Onder de formulering verstaat men de wijze waarop men een boodschap met behulp van taal vormgeeft. 

                                 
Hoe doe ik dat?

  1. U sluit aan bij het vertrouwde
  2. U zorgt voor overzicht
  3. U bent concreet en duidelijk
  4. U houdt het simpel
  5. U doseert, herhaalt en vraagt reacties
  6. U past uw wijze van presenteren aan op uw gehoor
  7. U zorgt er voor dat u de aandacht van de ander vangt en vasthoudt
  8. U let er op dat de ander uw verhaal niet alleen hoort, begrijpt en onthoudt (denkniveau), maar ook adequaat beoordeelt en aanvaardt (gevoelsniveau).

Meer weten? Zie Vertelvaardigheden