4.1.3 Paragraaf

Een paragraaf is een onderdeel van een overkoepelend hoofdstuk of kern. Het aanbrengen van paragrafen in een uitleg of verhaal is een handige manier om ingewikelde informatie te ordenen.

                                                   

Hoe doe ik dat?

  1. U begint iedere nieuwe kern met kort te zeggen wat u hierover gaat vertellen
  2. U werkt vervolgens systematisch het deelonderwerp af en sluit dit af met een samenvattende zin
  3. U gaat na of toe nu toe alles duidelijk is, bij voorkeur door de ander in eigen woorden uw uitleg te laten samenvatten
  4. U maakt een duidelijke overgang naar de volgende kern zodat de samenhang met het overkoepelende verhaal duidelijk is.

Meer weten? Zie Structureren