1. Strategisch geheel

Strategie is het maken van keuzes op hoofdlijnen. Strategische keuzes inzake communicatie lopen over een langere periode (3-5 jaar). Missie en visie geven richting aan communicatieve keuzes, die op hun beurt weer bepalend zijn voor tactieken (1-3 jaar) en operationele beslissingen (korte termijn). 

                        

Hoe doe ik dat?

  1. U formuleert uw communicatie-missie
  2. U verwoordt vanuit uw kernwaarden uw communicatie-visie
  3. U hanteert een communicatie-strategie
  4. U concretiseert uw strategie met een of meer communicatie-plannen
  5. U gaat over tot strategisch-communicatieve actie
  6. U verwart dit alles niet met, maar stelt op het gebied van communicatie dezelfde soort strategische vragen als voor uw organisatie als geheel (zie ELO-Organisatie: Strategie van de organisatie).

Meer weten? Inleiding Communicator