3. Nevenrollen

Veel professionele rollen, zoals die van communicator, vergen de beheersing en vooral integratie van een groot aantal metacompetentatieve nevenrollen.  

                           

Hoe doe ik dat?  

Meer weten? Zie Inleiding Communicator