3. Nevenrollen

De rol van communicator vergt de beheersing van een aantal perspectieven en nevenrollen die doorgaans ook een afspiegeling vormen van het ontwikkelingsprofiel van professionals. Men kan vragen 'vertalen' in een oplossing vanuit een bepaald vakgebied, maar ook bepalen vanuit welk vakgebied dit het best kan gebeuren, waarbij men tevens aandacht heeft voor de rol van de vrager, opdrachtgever en/of organisatie.

                                              

Hoe doe ik dat?  

Meer weten? Zie Inleiding Communicator