3. Nevenrollen

Veel strategische rollen op hoog niveau, zoals die van communicator, vergen de beheersing en vooral integratie van een groot aantal metacompetentatieve perspectieven en nevenrollen.  

                           

Hoe doe ik dat?  

Meer weten? Zie Inleiding Communicator