3. Levensloop

Onder levensloop verstaat men veranderingen zoals die zich voordoen onder invloed van het ouder worden. 

                                         

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat de taal die u zich in uw jeugd heeft eigen gemaakt, nu uw referentiekader bepaalt en daarmee hoe u in de wereld staat. Er is sprake van wederkerigheid
  2. U bent bekend met enkele kernbegrippen uit de ontwikkelingspsychologie (zie ELO-Psychologie: Ontwikkelingsleer)
  3. U leest het boekje 'Grijze cellen; communiceren met ouderen' (Uitgeverij SAAM/Ahmas)