2.8 Ordenen

Ordenen is het aanbrengen van een bepaalde opbouw en volgorde in een contact. Met behulp van dit soort structuren is men in staat het contact in goede banen te leiden en weten betrokkenen wat wanneer aan bod komt en wie wanneer het woord doet. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U luistert actief (zie 3.1.1)
  2. U vat samen (zie 4.12)
  3. U agendeert onderwerpen (zie 4.02)
  4. U gebruikt metacommunicatie (zie 4.06).