2.8 Structureren

Structureren of ordenen is het aanbrengen van een bepaalde opbouw en volgorde in een contact. Met behulp van dit soort structuren is men in staat het contact in goede banen te leiden en weten betrokkenen wie en wat wanneer aan bod komt. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U luistert actief (zie Actief luisteren)
  2. U vat samen (zie Samenvatten)
  3. U agendeert onderwerpen (zie Agenderen)
  4. U gebruikt metacommunicatie (zie Metacommunicatie).

Meer weten? Zie Werkvormen