3.2.2.2.1 Kernen

Een gesprekskern is een duidelijk afgebakend onderdeel van de uitleg.

Hoe doe ik dat?

  1. U verwoordt de meest wezenlijke informatie kernachtig d.w.z. zo compact mogelijk zonder de waarheid of het bevattingsvermogen van de ander tekort te doen
  2. U bouwt uw uitleg op in 'hapklare brokken' zodat het zowel voor uzelf als voor de luisteraar duidelijk wat er al is besproken en wat er nog aan bod gaat komen.

Meer weten? Zie Structuur