3.2.2.1 Kernen

Een (gespreks)kern is een af te bakenen onderdeel van de uitleg.

Hoe doe ik dat?

  1. U verwoordt de meest wezenlijke informatie kernachtig d.w.z. zo compact mogelijk zonder de waarheid of het bevattingsvermogen van de ander tekort te doen
  2. U bouwt uw uitleg op in 'hapklare brokken' zodat het zowel voor uzelf als voor de luisteraar duidelijk wat er al is besproken en wat er nog aan bod gaat komen.