3.2.2.2.2 Paragraferen

Een paragraaf is een duidelijk te onderscheiden onderdeel van een hoofdstuk in een boek of van een uitleg. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U begint iedere nieuwe kern met kort te zeggen wat u hierover gaat vertellen.
  2. U werkt vervolgens systematisch het deelonderwerp af en sluit dit af met een samenvattende zin en vraagt u of tot dan toe alles duidelijk is
  3. U maakt u een duidelijke overgang naar de volgende kern. 

Meer weten? Zie Structuur