3.2.6 Psychologie

Psychologie is de leer van (menselijk) gedrag. Om een boodschap helder over brengen en de ander te motiveren, en desgewenst te overtuigen, kan men gebruik maken van een groot aantal psychologische mechanismen.

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van het primacy en recency effect; informatie die aan het begin en/of aan het einde van een uitleg wordt gegeven, onthouden mensen beter dan informatie uit het tussenliggende gedeelte.

Meer weten? Zie Vertelvaardigheden

Nog meer weten? Zie ELO-Psychologie: A. Gedragsleer