2.1.5 Continuiteit

Continuiteit wil zeggen dat men er voor zorgt dat losse onderdelen van een proces toch samen een geheel vormen. Bij consultatie is er vaak noodgedwongen sprake van een onderbreking, bijvoorbeeld door onderzoek of verwijzing, en dient men de gewenste continuiteit zelf aan te brengen.

                         

Hoe doe ik dat?

  1. U start dan met een (hernieuwde) wederzijdse kennismaking. Men moet weer even opnieuw weten wie u bent en wat uw functie precies is om vertrouwen in u te kunnen hebben. Omgekeerd moet u weten wie uw gesprekspartner is, welke vragen bij hem leven en wat hij al weet van hetgeen u wilt vertellen
  2. U slaat deze eerste explorerende fase nooit over, ook niet in een al langer lopend contact. Steeds stelt u de ander op zijn gemak en maakt u helder 'waar' u zich in het gehele proces bevindt. U laat blijken dat u zijn inbreng serieus neemt en waardeert zodat u voorkomt dat de ander moeite moet doen om vragen te stellen of om zijn eigen mening naar voren te brengen
  3. U weet dat u de basis legt voor verdere samenwerking door eerst te luisteren. Deze exploratie omvat de wederzijdse kennismaking en het nagaan welke opvattingen de ander heeft over diens problemen, oplossingen etc.

Meer weten? Zie Consultatie