3.1.7.2.1 Spreekstijl

Onder spreekstijl verstaan men iemands manier van spreken, het geheel van woordkeuze, stemgebruik, houding, uitstraling etc. De gekozen spreekstijl moet zowel de boodschap ondersteunen als bij de spreker passen.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U kiest voor een levendige en natuurlijke manier van spreken. Dit maakt uw uitleg boeiend, begrijpelijk en aansprekend
  2. U beseft dat deze spreekstijl niet identiek hoeft te zijn met uw dagelijkse manier van spreken. Zo maken we in onze gewone gesprekken, zinnen vaak niet af, smokkelen we met taal etc. In die zin luistert een presentatie veel nauwer
  3. U weet dat u voorzichtig moet zij met superlatieven, zoals 'geweldig, enorm, fantastisch, ontzettend, vreselijk etc'.
  4. U brengt enige afwisseling aan in uw taalgebruik om gewenning en daarmee saaiheid en dus aandachtsverlies te voorkomen
  5. U blijft bij dit alles echter 'dicht bij uzelf', u doet uzelf geen geweld aan. Authenticiteit is immers een belangrijke voorwaarde voor geloofwaardigheid.

Meer weten? Zie Verhaal