3.1.7.2.4 Houding

Lichaamshouding, de wijze waarop men staat, beweegt etc. drukt verbondenheid en (ont)spanning uit en is daarmee een signaal dat men kan gebruiken om een boodschap te ondersteunen.

Hoe doe ik dat?
  1. U zorgt voor een licht-asymmetrische en toegewende houding om ontspannen betrokkenheid uit te stralen
  2. U doseert uw bewegingen om daarmee accenten aan te brengen in de presentatie. Met uw bewegingen trekt u de aandacht en geeft u blijk van enthousiasme. Ze kunnen bovendien de uitleg op verschillende manieren ondersteunen en verduidelijken
  3. U vermijdt een teveel aan beweeglijkheid, zoals bijvoorbeeld blijkt uit wiebelen of ijsberen. Dit leidt af en is dus storend. Dat geldt in nog sterkere mate voor de zinloze bewegingen als friemelen, door papieren bladeren, met een pen spelen, enzovoorts.

Meer weten? Zie Verhaal