2.7.2.5 Uiterlijk

Uiterlijk is het geheel van lichaamskenmerken, houding, mimiek, haardracht, kleding en accessoires. Het uiterlijk is een 'sympathie-bepalende factor' waarmee men de eerste indruk stuurt en daarmee de daaruit voortkomende gevoelens van sympathie of antipathie. 

Hoe doe ik dat?
  1. U maakt strategisch gebruik van die kenmerken die u niet kunt veranderen, zoals uw lichaamspostuur, haar(kleur) of vorm van uw gezicht
  2. U verzorgt de overige factoren zodanig dat ze uw boodschap en u als spreker ondersteunen
  3. U weet dat er nooit een tweede kans komt om een eerste indruk te maken
  4. U kiest voor neutraliteit, tenzij u een echte ster bent in uw vakgebied. Als dat laatste het geval is, kan het niet gek genoeg (Raspoetin-effect).