Opgeven

Het kost tijd en energie om een gesprekspartner die het niet met u eens is, te overtuigen van uw standpunt. U moet zich daarom allereerst afvragen of u uw gesprekspartner wel tot andere gedachten wilt brengen. Weegt het belang van uw standpunt op tegen de investering om het te verkopen. Een ontkennend antwoord hierop maakt voortzetting van het gesprek zinloos. U beëindigt het gesprek of gaat over op een ander onderwerp.
Opgeven kan ook zinvol zijn als u het standpunt van uw gesprekspartner niet kunt of wilt weerleggen. Uw gesprekspartner kan bijvoorbeeld argumenten naar voren brengen die u niet kunt ontkrachten, of de reactie van uw gesprekspartner kan zo afwijzend zijn dat verder praten meer kwaad dan goed doet. Opgeven heeft als nadeel dat uw standpunt het onderspit delft en dat u de mogelijkheid voor verder overleg afsnijdt. Indien u van mening bent dat het in het belang is van uw gesprekspartner om uw standpunt toch ter harte te nemen, dan kunt u het onderwerp op de agenda zetten voor een volgend
gesprek, bijvoorbeeld: "Ik merk dat u veel bezwaren heeft tegen mijn advies om u van uw klachten af te helpen met fysiotherapie. Ik stel voor dat we dit onderwerp nu laten rusten en dat u er over nadenkt. Misschien dat we een volgende keer nog eens rustig de diverse behandelmogeljkheden kunnen bespreken. Vindt u het goed om daarvoor een nieuwe afspraak te maken?

Ga door met: opleggen