Opleggen

Veel experts ervaren weerstand tegen hun adviezen als een lastig obstakel. Zij vinden het vreemd dat de ander niet aanvaardt wat in hun ogen "goed" is. De gebruikelijke aanpak om te proberen de ander met kracht van argumenten over de streep te trekken, blijkt dan niet erg vruchtbaar. Emotionele bezwaren die uw gesprekspartner belemmeren om voor uw opvatting te kiezen, kunt u niet ontkrachten met rationele argumenten. Rekenen op begrip is zinloos zolang uw gesprekspartner u ziet als een tegenstander in de strijd om het gelijk in plaats van als een medestander die met hem meedenkt over
een oplossing. Als het gesprek ontaart in een welles-nietes strijd, versterkt dit de weerstand van uw gesprekspartner en brengt dit de verstandhouding in gevaar. De argumenten moeten daarom wel zeer overtuigend zijn om uw gesprekspartner ertoe over te halen zijn vooral emotionele bezwaren te laten varen.

Ga door met: toegeven