Toegeven

Het tegenovergestelde van opleggen is toegeven. Voor het behoud van de lieve vrede, levert u uw eigen standpunt (vrijwel) geheel in. Dit kan een nuttige strategie als u een escalatie van het conflict wilt voorkomen en een goede relatie in stand wilt houden. Dit kan zich met name voordoen als u de minder machtige partij bent in het conflict.
Zo'n meegaande houding bij een meningsverschil kost op de korte termijn vaak de minste energie en levert op de lange termijn misschien ook nog (relationeel) krediet op. Er zijn echter grenzen in hoeverre u toegevend wilt zijn naar uw gesprekspartners, want voor u het weet wordt er stelselmatig over u heen gelopen en verliest u het respect van uw gesprekspartner(s).

Ga door met: overleggen