2.1.4.1 Strategisch

Onderhandelen is balanceren tussen het onderste uit de kan krijgen en de andere partij te vriend houden. Succesvol onderhandelen is er voor zorgen dat beide gebeurt, streven naar een win-win situatie.

Hoe doe ik dat?

  1. U spreekt in de 'ik vorm' 
  2. U bent eerst en vooral redelijk
  3. U bent vasthoudend, maar vooral ook constructief
  4. U maakt wijs gebruik van ervaringsdeskundigheid in de vorm van onderhandeltips of -trucs.