3.1.9.2 Verleiden

Verleiden houdt in dat men contact legt door de wensen en verwachtingen van de ander te overtreffen. Daarvoor moet men uiteraard zicht hebben op de verwachtingen en wensen die de ander koestert. Deels zijn die persoonsgebonden, maar men kan ook gebruik maken van universele verwachtingen of wensen.  

Hoe doe ik dat?  

  1. U weet dat als je iemand een kleine dienst bewijst of een klein geschenk geeft zal hij eerder wat voor je terugdoen. U gebruikt wederkerigheid
  2. U beseft dat als mensen eenmaal een standpunt hebben ingenomen of iets hebben toegezegd, ze daar niet snel op willen terigkomen. Laat ze een toezegging doen, het liefst in het openbaar en gebruik de neiging tot consistentie
  3. U realiseert zich dat we eerder mensen helppen die we aardig vinden en op ons lijken. . Wees dus aardig en benadruk overeenkomsten, werk met sympathie 
  4. U weet dat mensen zich vaak laten leiden door de mening van deskundigen. U profileert zichzelf als een expert en maakt gebruik van autoriteit
  5. U weet dat zeldzame dingen een grote aantrekkingskracht hebben. Benadruk unieke en exclusieve kwaliteiten en maak gebruik van schaarste 
  6. U beseft dat we ons sterk laten leiden door wat anderen doen. Vertel dus dat de meeste mensen hetzelfde deden en gebruikt de neiging tot conformiteit
  7. U combineert zoveel mogelijk van deze principes tegelijk
  8. U verdiept zich in een van bronnen i.c. het werk van Robert Cialdini op Youtube.

Meer weten? Zie Onderhandelen