2.1.4.2 Verleiden

Verleiden houdt in dat men contact legt door de wensen en verwachtingen van de ander te overtreffen. Daarvoor moet men uiteraard zicht hebben op de verwachtingen en wensen die de ander koestert. Deels zijn die persoonsgebonden, maar men kan ook gebruik maken van universele verwachtingen of wensen.  

Hoe doe ik dat?  

  1. U maakt gebruik van wederkerigheid; als je iemand een kleine dienst bewijst of een klein geschenk geeft zal hij eerder wat voor je terugdoen. Geef mensen dus een klein aardigheidje, voordat je iets groters terugverlangt.
  2. U gebruikt de neiging tot consistentie; als mensen eenmaal een standpunt hebben ingenomen of iets hebben toegezegd dan willen ze daarna consistent overkomen. Laat ze dus een toezegging doen, het liefst in het openbaar.
  3. U werkt met sympathie; we helpen eerder mensen die we aardig vinden, en die op ons lijken, dan anderen. Dit is ook het idee achter Tupperware-party's: vrouwen kopen meer bij gelijkgestemde vriendinnen thuis dan van onbekende verkopers. Wees dus aardig en benadruk overeenkomsten.
  4. U zet autoriteit in; bij het nemen van beslissingen laten we ons vaak leiden door de mening van deskundigen. Als je beseft dat er beter naar experts wordt geluisterd dan is het van belang dat je jezelf ook als een deskundige profileert als je wilt dat mensen naar je luisteren
  5. U maakt gebruik van schaarste; zeldzame dingen hebben een grote aantrekkingskracht op mensen. Benadruk de unieke, exclusieve kwaliteiten van een product
  6. U gebruikt de neiging tot conformiteit; wat doen anderen? Bij ons eigen gedrag laten we ons heel sterk leiden door wat anderen doen. Vertel dus dat de meeste mensen hetzelfde deden als je iets wilt van iemand.
  7. U combineert zoveel mogelijk van deze principes tegelijk
  8. U verdiept zich in de bron i.c. het werk van Robert Cialdini (mooie illustratie op youtube)