2.1 Begrippen

Een begrip of concept is een samenhangend geheel van een of meer ideëen, een soort mentale eenheid, waarmee men communicatie inzichtelijk kan maken. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U bent bekend met het overkoepelende kader, de uitwisseling van informatie
  2. U verdiept zich in kenmerkende eigenschapppen van communicatie, de communicatieve kwaliteiten
  3. U beseft dat communicatie een bepaalde maat of intensiteit kent, de communicatieve kwantiteiten
  4. U realiseert zich dat communicatie altijd ergens over gaat, er is altijd een onderwerp
  5. U weet dat er in geval van communicatie altijd sprake is van iemand die communiceert. Het subject van communicatie is de zender
  6. U weet dat communicatie gebruik maakt van informatiedragers of media
  7. U realiseert zich dat u moet voldoen aan een aantal specifiek-communicatieve voorwaarden
  8. U reflecteert in meer algemene zin op het begrip begrijpen (zie ELO-Denkhulp: A 2.7 Begrijpen).