2.1 Begrippen

Een begrip of concept is een samenhangend geheel van een of meer ideëen, een soort mentale eenheid, waarmee men communicatie inzichtelijk kan maken. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U bent bekend met het overkoepelende kader van communicatie: de overdracht en vooral uitwisseling van informatie
  2. U verdiept zich in kenmerkende eigenschapppen of kwaliteiten
  3. U beseft dat u de onderlinge verschillen in kwaliteiten uitdrukt in kwantiteiten
  4. U weet dat er altijd sprake is van communicatieve doelen
  5. U weet dat er altijd sprake is van communicatieve referentiekaders
  6. U weet dat er altijd sprake is van communicatieve posities
  7. U weet dat communicatie gebruik maakt van media of informatiedragers
  8. U voldoet aan specifiek-communicatieve voorwaarden.

Meer weten? Zie Ordenen