2.2 Communicatiemodellen

Een model is een schematische, vaak visuele voorstelling van de werkelijkheid. Men gebruikt dit soort afbeeldingen of visualisaties vooral om ingewikkelde communicatieve zaken overzichtelijk te maken en de overgang van theorie naar praktijk te ondersteunen.

                                

Hoe doe ik dat?

  1. U kiest, als nog niet precies duidelijk is wat het onderwerp is, voor het algemene VPRO-model 
  2. U kiest als u iets wilt weten voor een intake of anamnese, een specifiek soort vraaggesprek
  3. U maakt in het kader van voorlichting, vooral uitleg en/of overleg, gebruik van het RULO-model
  4. U baseert zich bij gezamenlijke besluitvorming op Shared Decision Making
  5. U kiest, als u elkaar of elkaar's mening beter wil leren kennen en begrijpen,voor de dialoog
  6. U kiest, als u elkaar's standpunten en vooral de tegenstellingen daarin, wil verhelderen voor een discussie. 
  7. U gebruikt handige tips.

Meer weten? Zie Ordenen