2.2 Modellen

Een model is een schematische, vaak visuele voorstelling van de werkelijkheid. Men gebruikt dit soort blauwdrukken vooral om communicatie overzichtelijk te maken en de overgang van theorie naar praktijk te ondersteunen.

                            

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt ter oriëntatie in het VPRO-model 
  2. U gebruikt het interview-model
  3. U gebruikt het RULO-voorlichtingsmodel
  4. U gebruikt het Shared Decision Making-model
  5. U gebruikt het dialoog-model
  6. U gebruikt het discussie-model
  7. U gebruikt enkele acroniemen met tips.

Meer weten? Zie Ordenen

Nog meer weten? Zie Module B: Modelleringswijze