2.3 Modellen

Een model is een schematische voorstelling van de werkelijkheid. Men gebruikt dit soort afbeeldingen of visualisaties vooral om ingewikkelde zaken overzichtelijk te maken.  

Hoe doe ik dat?

  1. U werkt met een gespreksmodel
  2. U maakt in het kader van voorlichting gebruik van het RULO-model
  3. U gaat bij gezamenlijke besluitvorming uit van Shared Decision Making
  4. U gebruikt als geheugensteuntjes andere acroniemen.