2.3 Theorieen

Een theorie is een geheel van denkbeelden, verwachtingen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. Met behulp van theorieen kan men communicatie begrijpen en verantwoord toepassen.

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich op de vijf theoretische uitgangspunten (axioma's) van Watzlawick (vooralsnog in: Wikipedia)
  2. U verdiept zich in diverse communicatietheorieen en hun toepassingen (zie onder Historie bijvoorbeeld: thesis Wouda: Patient education in medical-specialists consultations).

Meer weten? Zie Ordenen