2.3 Theorieen

Een theorie is een geheel van denkbeelden, verwachtingen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. Met behulp van theorieën kan men communicatief gedrag verklaren aan de hand van de vier fundamentele vragen van Tinbergen:

                      

 

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich op de communicatietheorie van Watzlawick (vooralsnog in: Wikipedia)
  2. U verdiept zich in diverse communicatietheorieen en hun toepassingen (zie onder Historie bijvoorbeeld: thesis Wouda: Patient education in medical-specialists consultations).

Meer weten? Zie Ordenen