2.2 Theorieen

Een theorie is een geheel van denkbeelden, verwachtingen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. Met behulp van theorieen kan men communicatie begrijpen, verklaren, voorspellen en beinvloeden.

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich op de vijf theoretische uitgangspunten van Watzlawick (in Wikipedia)
  2. U verdiept zich in diverse communicatietheorieen en hun toepassingen (zie bijv. 4.4 Wouda).