4.1 Grondslagen

 

Het Latijnse woord communicare slaat terug op "iets gemeenschappelijk maken".