2.2.3.1 Voorbereiding

Voorbereiden van een vergadering lijkt soms onmogelijk omdat men niet precies kan voorspellen hoe het proces zal verlopen. Juist daarom is het van belang dat men datgene wat wel te beinvloeden is, goed voorkookt.

Hoe doe ik dat?

  1. U bepaalt van te voren, bij voorkeur op basis van inbreng van anderen, wat en in welke volgorde besproken gaat worden, u bepaalt de agenda
  2. U loopt de agenda punt voor punt na zodat u een duidelijk overzicht krijgt van de bijeenkomst en weet wanneer u het initiatief moet nemen en wanneer u tijdens de discussie waar­schijnlijk moet ingrijpen
  3. U neemt bij lastige punten een paar mogelijke scenario's door. 

Meer weten? Zie Voorzitter