3.1.2.3.1 Voorbereiding

Voorbereiden van een vergadering is het beinvloeden van dat deel van de gang van zaken dat men kan sturen. Daarnaast is er altijd een groot deel dat onbestuurbaar is omdat interacties in groepen een sterk emergent karakter kennen.

Hoe doe ik dat?

  1. U bepaalt, bij voorkeur op basis van inbreng van anderen, wat en in welke volgorde besproken gaat worden; u bepaalt de agenda
  2. U loopt de agenda punt voor punt na zodat u een duidelijk overzicht krijgt van de bijeenkomst en weet wanneer u het initiatief moet nemen en wanneer u tijdens de discussie waar­schijnlijk moet ingrijpen
  3. U denkt over lastige punten alvast na over een paar mogelijke scenario's

Meer weten? Zie Voorzitter