2.1.2.1.1 Bevatten

Onder bevattingsvermogen verstaat men de mate waarin iemand in staat is informatie waar te nemen, te begrijpen, te accepteren, te onthouden en te gebruiken. Het is van belang om bij het geven van uitleg te zorgen voor een zo groot mogelijk bevattingsvermogen.

Hoe doe ik dat?

  1. U zorgt voor een passende formulering
  2. U stemt uw communicatie af op de inhoud of het gespreksonderwerp (zie A.2.1.5)
  3. U gebruikt de juiste media; het luistert nauw of u bijvoorbeeld mondeling of schriftelijk informeert (zie A 2.1.2)
  4. U maakt vooral gebruik van vertelvaardigheden (zie B.3.2)