2.1.2.1.1 Bevatten

Onder bevattingsvermogen verstaat men de mate waarin iemand in staat is informatie waar te nemen, te begrijpen, te accepteren, te onthouden en te gebruiken. Het is van belang om bij het geven van uitleg hier adequaat op in te spelen.

Hoe doe ik dat?

  1. U zorgt voor een passende formulering
  2. U stemt uw communicatie af op het doel en de inhoud (zie Belangen)
  3. U gebruikt de juiste informatiedragers of media (zie Informatiedragers)
  4. U maakt vooral gebruik van vertelvaardigheden (zie Vertellen)

Meer weten? Zie Informeren