3.1.1.2.7.2 Begeleiden

Het begeleiden van een keuzeproces is uitdrukkelijk iets anders als het zelf maken van een keuze. Men begeleidt door duidelijkheid te scheppen, zowel over de aard van de keuze (de inhoud) als de wijze waarop men tot een keuze komt (het proces, de procedure). 

                                                  

Hoe doe ik dat?

  1. U verduidelijkt 
  2. U stimuleert 
  3. U licht toe
  4. U verwijst naar eigen ervaringen, u maakt het persoonlijk 
  5. U bespreekt de gang van zaken in het gesprek, u gebruikt metacommunicatie
  6. U benoemt belangrijke gespreksonderwerpen tijdig, u agendeert.

Meer weten? Zie Counseling