2.1.2.7.2 Begeleiden

Het begeleiden van een keuzeproces is uitdrukkelijk iets anders dan het zelf maken van een keuze. Men begeleidt vooral door duidelijkheid te scheppen, zowel over de aard van de keuze of het dilemma (de inhoud) als de wijze waarop men dat tracht op te lossen (het proces of de procedure). 

Hoe doe ik dat?

  1. U verduidelijkt 
  2. U stimuleert 
  3. U licht toe
  4. U verwijst naar eigen ervaringen, u maakt het persoonlijk 
  5. U bespreekt de gang van zaken in het gesprek, u gebruikt metacommunicatie (zie 4.06)
  6. U benoemt belangrijke gespreksonderwerpen tijdig, u agendeert (zie 4.02).