3.1.4.2 Strikte aanpak

Overleggen kent doorgaans een wat losse structuur en flexibele aanpak, maar bij conflicten is de speelruimte beperkt en dient men aan de de positie van betrokkenen en de spelregels extra aandacht te besteden.

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat u bij conflicten kunt kiezen uit vier basisposities 
  2. U toont ruimschoots begrip voor onbegrip
  3. U beseft dat conflicten altijd hun oorzaak vinden in slecht nieuws.

Meer weten? Zie Conflicthanteren