2.4.1 Overlegstructuur

Bij het hanteren van conflicten volgt men de opbouw of frasering van overleg

Hoe doe ik dat? 

  1. U besteedt expliciet aandacht aan de mening van de ander
  2. U verwoordt (nogmaals) zo helder mogelijk uw eigen visie
  3. U zoekt samen naar een oplossing
  4. U neemt kennis van een (problematische) casus (Vimeo)

Meer weten? Zie 2.1.3. Overleg