x.2.4.1 Overlegstructuur

Bij het hanteren van conflicten volgt men de opbouw van een normaal overleg, maar is men daarbij nog extra voorzichtig en zorgvuldig inzake de onderlinge verhoudingen

Hoe doe ik dat? 

  1. U besteedt expliciet en ruimschoots aandacht aan de mening van de ander
  2. U verwoordt (nogmaals) zo helder mogelijk, kort en krachtig, uw eigen visie
  3. U zoekt samen naar een oplossing
  4. U neemt kennis van een (problematische) casus (Vimeo)

Meer weten? Zie 2.1.3. Overleg