Aandacht voor de mening van de ander

Door eerst naar de ander te luisteren, merkt die dat u rekening houdt met zijn standpunt en voorkomt u hoogoplopende emoties en onwil om naar uw standpunt te luisteren. Bij elk advies dat slecht-nieuwsaspecten in zich draagt, heeft de ander tijd nodig om de informatie werkelijk te laten doordringen en ook te verwerken. Door te luisteren, versnelt u dit verwerkingsproces. Tevens krijgt u zo een goed beeld van eventuele bezwaren tegen uw visie. Deze kennis kunt u later gebruiken bij het vinden van een oplossing, omdat u dan doeltreffend op zijn argumenten kan ingaan.

Hoe doe ik dat?
Door actief te luisteren krijgt u greep op het gespreksverloop en fungeert u vanzelf als voorzitter van de onderhandelingen. U doorloopt daarbij de volgende stappen:
1. Vraag de ander op een vriendelijke en uitnodigende 
    manier naar zijn bezwaren;
2. Moedig de ander aan zijn bezwaren zo gedetailleerd 
    mogelijk onder woorden te brengen, vraag ook naar 
    achtergronden. Door middel van parafrases en 
    gevoelsreflecties laat u merken dat u zijn opvatting goed
    heeft gehoord en begrepen. In ieder geval gaat u niet 
    direct in tegen de argumenten van de ander, de 
    zogenaamde ja-maar benadering.
3. Pas als u zeker weet dat uw gesprekspartner zijn 
    bezwaren voldoende heeft geuit, rondt u de fase van actief
    luisteren af met een samenvatting waarin u aangeeft dat:
a) u zijn bezwaren heeft begrepen en 
b) waarom deze zo belangrijk voor hem zijn. 

Daarna brengt u in de volgende fase uw eigen standpunt naar voren. Een procedure-opmerking (metacommunicatie) die aangeeft dat het nu uw beurt is, maakt deze overstap voor iedereen duidelijk.

 

Ga door met: eigen mening verwoorden