Schriftelijk reageren op een klacht

 Soms krijgt u een schriftlijke klacht. Die wilt u ook schriftelijk beantwoorden, eventueel met een uitnodiging voor een gesprek. Soms heeft u een gesprek gevoerd waarin een cliënt klaagt over de behandeling. In zo'n geval zult u soms het gesprek schriftelijk nog eens samenvatten.

Hoe schrijft u een brief die recht doet aan de emoties van uw cliënt terwijl u toch zakelijk en professioneel blijft?

Deze tekst zal bij voldoende belangstelling nader worden uitgewerkt op basis van de hand out Schriftelijke klachtenbehandeling (Wenckebach Instituut, oktober 2007)

Let op: deze tekst is vooral bedoeld als test.

Wat levert deze module mij op? 

Doorloop alle onderstaande stappen en maak de VETO's.

Inhoudsopgave:

1. Persoonlijk leerplan; beschrijf uw leerwensen en -aanpak;
2. Entreetoets; hiermee stelt u uw startniveau vast;
3. Casus; illustratie van de essentie;
4. Inhoudelijke leerstof (printversie):
5. Eindtoets; waar staat u nu?
6. Reflectie; waar gaat het (u) om?
7. Aanpassing persoonlijk leerplan; 
8. Feedback aan docent; wat is goed, wat kan beter?
9. Evaluatie van deze manier van werken. 

Beginnen? Start met het opstellen van uw persoonlijk leerplan.