2.7.7.2 Beelden

Beelden zijn belangrijke hulpmiddelen bij presentaties. Het is dan ook zaak om er voor te zorgen dat ze die functie met verve vervullen. 
 
Hoe doe ik dat?
  1. U let vooral op de leesbaarheid van uw teksten
  2. U bent spaarzaam met hoofdletters, u gebruikt vooral een gewone 'kleine' letter zonder schreef (bijv. arial)
  3. U bent vooral spaarzaam met tekst! Naarmate de infomatiedichtheid toeneemt, nemen begrijpen en onthouden drastisch af
  4. U geef van een grafiek of tabel alleen de meest essentiële informatie weer
  5. U gaat zorgvuldig om met kleuren, zichtbaarheid en overzichtelijkheid vragen om spaarzaamheid. Let op voldoende contrast!
  6. U nummert uw losse sheets in één van de hoeken. Mocht alles over de vloer gaan, dan heeft u ze weer gauw op orde
  7. U probeert de projectie-apparatuur voorafgaande aan uw voordracht altijd even uit.

Meer weten? Zie Hulpmiddelen