Eigen mening (kort) verwoorden

Overleggen of onderhandelen betekent dat u in principe vasthoudt aan uw eigen standpunt, maar dat u het niet ten koste van een goede verstandhouding probeert op te leggen. Dit lukt alleen wanneer u uw visie helder (vooral kort en bondig) onder woorden kunt brengen met in achtneming van de standpunten van de ander.

Hoe doe ik dat?
1. Wees beknopt; ga uw eigen standpunt niet uitvoerig uit
    de doeken doen omdat daardoor de spanning bij uw 
    gesprekspartner weer oploopt.
2. Verdeel uw uitleg in overzichtelijke porties (hapklare 
    brokken). U beperkt zich tot de essentie van uw 
    standpunt, laat  details achterwege en u pauzeert telkens 
    om uw uitleg te laten bezinken en om de ander de 
    gelegenheid te geven te reageren.
3. Laat het toe dat de ander u direct wil corrigeren. U geeft 
    de ander daarmee de gelegenheid om nog wat stoom af 
    te blazen en u laat nogmaals blijken dat u bereid bent 
    naar hem te luisteren. Mochten de interrupties blijven 
    voortduren, gebruik dan de metacommunicatie om weer 
    greep te krijgen op het gespreksverloop.
5. Wees hard voor het probleem, maar zacht voor de 
    persoon; breng uw uitleg op een vriendelijke en rustige 
    manier naar voren, zodat u niet alleen in woorden, maar 
    ook non-verbaal laat merken dat u een redelijk iemand
    bent waarmee goed valt te praten en die zeker oog (en
    oor) heeft voor de opvattingen van iemand anders.
6. Spreek in de ik-vorm; door in de ik-vorm te spreken laat u 
    merken dat uw standpunt geen onaantastbaar oordeel 
    betreft, maar dat het uw standpunt is, dat bespreekbaar 
    is. Door uw standpunt en uw overwegingen concreet en 
    duidelijk voor het voetlicht te brengen, krijgen ze 'handen-
    en-voeten' en geeft u aan waar uw grenzen liggen. Voor 
    uw gesprekspartner is het dan duidelijk op welke punten
    hij geen concessies kan verwachten.
7. Gebruik de enerzijds-anderzijdsformulering; als u het 
    probleem formuleert in termen van:"Vanuit uw 
    gezichtspunt begrijp ik dat u kiest voor....., anderzijds vind 
    ik het belangrijk dat ..." komen de overeenkomsten in 
    beide standpunten meer op de voorgrond en ontstaat er 
    meer onderhandelingsruimte om tot een gezamenlijke 
    oplossing te komen.

Ga door met: samen zoeken naar een oplossing