2.1.2.1.2.1 Introductie

In de introductie biedt men overzicht van wat men in de komende uitleg kan verwachten en waarom het van belang is daar nar te luisteren. Dit geeft zowel houvast aan de verteller als de luisteraar.

Hoe doe ik dat?

  1. U geeft een inhoudsopgave van wat gaat komen
  2. U maakt duidelijk wat de ander van u, en wat u van de ander verwacht (luisteren, wel of niet onderbreken, vragen stellen etc.)
  3. U geeft aan waarom het voor de ander van belang is om naar u te luisteren; u motiveert!