2.1.2.1.2.1 Introductie

In de introductie biedt men overzicht van wat men in de komende uitleg kan verwachten en waarom het van belang is daar naar te luisteren. 

Hoe doe ik dat?

  1. U geeft een overzicht van wat gaat komen, een inhoudsopgave
  2. U maakt duidelijk wat de ander van u en wat u van de ander verwacht inzake luisteren, wel of niet onderbreken, vragen stellen etc. U doet aan verwachtingsmanagement
  3. U geeft aan waarom het voor de ander van belang is om naar u te luisteren; u motiveert.

Meer weten? Zie Structureren