3.1.1.2.2.2 Meewerken

Als men emoties laat meewerken, kan men niet alleen de verstorende werking ervan neutraliseren, maar er zelfs ook veel voordeel mee behalen.   

                                                 

Hoe doe ik dat?

  1. U herkent emoties
  2. U benoemt zorgvuldig wat u ziet met gevoelsreflecties, zoals: 'Ik merk dat dit gesprek u erg raakt'
  3. U geeft aan dat u deze gevoelens, en vooral de mens die ze toont, respecteert
  4. U zorgt even voor een adempauze
  5. U probeert vooral niet te helpen
  6. U verbaast zich na enige tijd over het positieve effect van deze ogenschijnlijk simpele interventie.   

Meer weten? Zie Steunen