2.1.4.1.3 Constructief

De toevoeging 'constructief' verwijst naar het bewust neutraliseren van de tendens dat onderhandelingen al snel ontsporen en in conflicten ontaarden.

Hoe doe ik dat?

  1. U bent inhoudelijk vasthoudend; u bent hard voor het probleem, maar heeft hart voor de ander als persoon
  2. U zorgt voor een machtsevenwicht; u zorgt ervoor dat u niet geheel afhankelijk bent van de ander en visa versa. Er moet iets te kiezen blijven; dat vergroot de wil om er samen uit te komen
  3. U schept een positief gespreksklimaat; u vermijdt onnodige spanningen, zorgt voor een prettige ambiance etc.
  4. U bent flexibel; u zoekt op creatieve en flexibele wijze naar oplossingen die niet alleen uw maar ook de belangen van de ander dienen
  5. U zorgt voor win-win-oplossingen d.w.z. dat beide partijen oprecht tevreden zijn met de uitkomst.