3.1.9.1.3 Constructief

De toevoeging 'constructief' verwijst naar het bewust neutraliseren van de tendens dat onderhandelingen al snel ontsporen en in conflicten ontaarden.

Hoe doe ik dat?

  1. U bent hard voor het probleem, maar heeft hart voor de ander als persoon. U bent inhoudelijk vasthoudend
  2. U zorgt ervoor dat u niet geheel afhankelijk bent van de ander en visa versa. Er moet iets te kiezen blijven. U zorgt voor een machtsevenwicht
  3. U vermijdt onnodige spanningen, zorgt voor een prettige ambiance etc. U schept een positief gespreksklimaat
  4. U zoekt op creatieve wijze naar oplossingen die niet alleen uw maar ook de belangen van de ander dienen. U bent flexibel
  5. U zorgt dat beide partijen oprecht tevreden zijn met de uitkomst. U streeft naar win-win-oplossingen.

Meer weten? Zie Strategisch