2.1.4.1.4 Tips en trucs

Onderhandelen is ook een kwestie van slimheid en ervaring. Het is daarom handig gebruik te maken van de deskundigheid van anderen, maar bedenk daarbij wel dat iedere situatie weer anders is en vergeet vooral niet om een win-win-uitkomst te creeren.

Hoe doe ik dat?

  1. U bepaalt eerst of u wel moet onderhandelen om uw doel te bereiken. Soms is toegeven een betere optie dan veel tijd en energie steken in een (te) kleine overwinning of winst die zich tegen u kan keren
  2. U bereidt zich goed voor; u verzamelt zoveel mogelijk informatie over het probleem, maar vooral ook over de andere partij
  3. U onderhandelt meestal als vertegenwoordiger van een groep, bijv. klanten, colega's of vrienden. Zorg daarom voor goed en doorlopend contact met uw achterban en een goed mandaat om te onderhandelen
  4. U bepaalt niet alleen van te voren uw doelen, maar ook de speelruimte daarin. U weet wat voor u de boven- en ondergrens zijn qua resultaten.
  5. U zorgt dat u over voldoende 'wisselgeld' beschikt; u bent in staat om de ander op een aantal punten tegemoet te komen
  6. U voorkomt dat u in tijdnood komt. Las zonodig even een pauze of bedenktijd in, eventueel ook om met uw achterban te overleggen
  7. U voorkomt conflictsituaties, vasthoudendheid en vriendelijkheid sluiten elkaar niet uit
  8. U kunt ook leven met de uitkomst BOZO oftewel beste oplossing zonder overeenkomst