3.1.2.1.3.2 Patronen

Communicatiepatronen zijn clusters van gedrag die kenmerkend zijn voor een bepaalde groep. Problemen in groepen komen niet uit de lucht vallen, maar hangen nauw samen met inmiddels ontstane manieren van met elkaar omgaan. Het is van belang die mechanismen te herkennen om adequaat te kunnen reageren.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat in de praktijk een groep zelden over alle benodigde informatie beschikt of in alle rust tot een zorgvuldige afweging kan komen
  2. U maakt niet alleen gebruik van rationele argumenten, maar ook van intuïtie en ervaring
  3. U bent flexibel in de te nemen stappen, vaak moet men even pas op de plaats maken of zelfs een stapje terugdoen
  4. U beseft dat u vaak de brug bouwt terwijl u er over heen loopt. Zo zal de afweging van de mogelijke oplossingen wellicht leiden tot een wijziging in de probleemstelling, tot aanpassing van de criteria of tot een opnieuw inventariseren van mogelijke oplossingen
  5. U houdt bij het beoordelen van de oplossingen al rekening met te verwachten problemen als de uiteindelijke beslissing moet worden genomen
  6. U maakt van het besluitvormingsproces niet zozeer een voorgestelde doelbewuste wandeling als wel een zoektocht (en soms een dwaaltocht) over onbekend terrein
  7. U beseft dat emoties een belangrijkere rol spelen naarmate de onzekerheid in de groep toeneemt, alsmede wanneer de omvang de groep toeneemt.

 Meer weten? Zie Problemen