2.7.2.7 Narratief

Een narratief is een verhaal of een sterke eenheid en samenhang vertonende geschiedenis (een reeks van met elkaar logisch en chronologisch verbonden gebeurtenissen), die door een verteller (Engels: narrator) wordt gepresenteerd.

Hoe doe ik dat? 

  1. U maakt van uw verhaal een betoog met behulp van de Zes P's
  2. U kijkt de kunst af, bijvoorbeeld bij de geneeskunde waarmen de belevingswereld van de patient, de kennis van de dokter, maar ook het plan van aanpak en de verwachte uitkomst daarvan, de prognose, verpakt in een narratief: de diagose.