3.1.1.2.2.3.1 Eigen emo

Eigen emoties kunnen het gespreksverloop helpen, maar ook hinderen en zelfs de onderlinge relatie onder druk zetten. Het is daarom zaak om rekening te houden met de eigen emoties.

                                   
Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat er naast medeleven met de ander ook sprake kan zijn van machteloosheid of schuldgevoel over het tekort schieten van de geboden hulp, irritatie of boosheid over het 'onredelijke' gedrag van de ander, enzovoorts
  2. U weet dat dit risico groot is als uw gesprekspartner zijn eigen machteloosheid en woede op u richt. Als adviseur brengt men al snel slecht nieuws en het is normaal om de boodschapper te 'onthoofden'. Het is dan van belang uzelf niet te gaan verdedigen of te gaan discussiëren, laat staan met verwijten of agressie te reageren
  3. U dient eerst op relationeel niveau met de ander in het reine te komen voor er weer sprake kan zijn van verdere samenwerking
  4. U begrijpt dat 'begrip voor de emoties' hetgene is dat uw gesprekspartner eerst nodig heeft en van u verlangt, ook al lijkt dat nog zo onredelijk
  5. U geeft blijk van betrokkenheid en professionaliteit door uw vermogen om emotionele betrokken te zijn zonder u te laten meeslepen. U combineert de gloed van emoties met de ratio van het verstand.

Meer weten? Zie Herkenning